Foto's

Deelnemers aan het evenement Intocht Sint Nicolaas Simpelveld kunnen gefotografeerd worden. De gemaakte foto’s worden gebruikt in het natraject voor verslaglegging over het evenement en eventueel gepubliceerd worden via diverse online en offline kanalen zoals websites, social media, persberichten en artikelen.

Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf. Indien u of uw kinderen niet gefotografeerd wensen te worden geef dit aan bij de fotograaf.

Rommelhoekje

Wat wil jij weten van de Sint?